Електронска изјава о иступању из ДПОСАНС


За члана престаје чланство по члану 7, Став 7
"Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању".
У овом случају писменом изјавом сматра се и електронска изјава.

Подаци о родитељу / старатељу који иступају из члансттва


*
*
*

ДА желим да иступим из чланстава ДПОСАНС-е
  НЕ желим да исчланим (повратак на сајт ДПОСАНС)