Приступница за учлањење у ДПОСАНС

Односи се на особе са посебним потребама (аутизмом)


Напомена! Сви подаци који се уписују у формулар чувају се у складу са законом о заштити личних података.
Подаци који су означени са звездицом су обавезни јер те податке тражи Министарствно и Републичко удружење за своје потребе и проверу истинитости уписаних чланова. Члан 7. Став 5. и Став 6. Статута ДПОСАНС "Чланство се стиче потписивањем приступнице и увођењем у регистар чланства. Члану се наплаћује годишња чланарина"

Подаци о лицу са посебним потребама

*
*
v
*
v
*
*
*
v

Подаци о осталим члановима

(родитељи, старатељи, сарадници, чланови родбине и остали)
Напомена! Прво упишите подразумевану особу задужену за контакт и информације у вези особе са потешкоћама.

*
*
*
v
*
v
*
v

Подаци о додатним члановима (необавезно)

Подаци о осталим члановима (родитељи, старатељи, сарадници, чланови родбине и остали)

ЈМБГ
 
v
v
v

Прихватам чланство у ДПОСАНС и гарантујем за истинитост података
  НЕ желим да се учланим У ДПОСАНС (повратак на сајт ДПОСАНС)