"GOVORIM TI SLIKOM" art terapija - komunikacija kroz slikanje

"GOVORIM TI SLIKOM" art terapija - komunikacija kroz slikanje

Collapse/Expand
  O izložbi

Art terapija - komunikacija kroz slikanje za decu i mlade sa autizmom nastala je 2012 godine kao likovna radionica, koja se sprovodi u okviru Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada. Tokom rada upoznajući decu i prepoznajući potencijal 2013 godine upustili smo se u izazov slikanja na platnima, a ovo je prikaz rezultata tog izazova. Radovi su urađeni na platnima dimenzija 80x60, akrilnom bojom i kombinovanom tehnikom. Izloženo je 95 radova od 25 autora

Štafelajnu produkciju koju imamo prilike da vidimo na ovoj izložbi predstavlja retrospektivu dela nastalih u okviru ovog programa koju karakteriše projekcija prijatnih doživljaja, sećanja i stvarnih preokupacija ove specifične populacije. Stvaranje figura na platnu, opredeljenje za izbor intimnih motiva vezano za puni i neposredan kontakt sa prirodom u kojima dominira svetlost i boja, kao i različiti pejzaži, portreti, dešavanja, mtrve prirode, skulpture…

Pojačan izraz vizuelne percepcije i jedinstvena perspektiva u odnosu na svet dominira ovim delima. Vizuelno prikupljanje informacija predstavljeni su u delima ovih autora na njihov jedinstven način.

Sam crtež dopušta preputanju svog unutrašnjeg nagona, karakterističnom opservacijom i analitičkim pristupom ispoljavaju svoju individualnost. U okviru ovog rada prožima se se linija različitog intenziteta, ritma i putanje postavljajući željenu kompoziciju slike.

Stil izvedbe slike varira od senzibiliteta pojedinca pa se tako može videti da se u okviru pezaža prožimaju slobodni raznorodni stilovi i potezi, uglavnom ekspresionističkog tipa koji se zasniva na tehnici kratkih poteza u različitim pravcima dok se kloristička rešenja razvijaju do pune fovističke egzaltacije. U drugim možemo spoznati kolorit toplo hladnih boja koje su malo prigušene, raznolikost reljefa koje autor stavlja jedan pored drugog i prikaz svetla koji je proizvoljan.

Retrospektiva radova dece i mladih sa autizmo ima za cilj predstavu intimističkog sveta koje ova populacija proživljava i sagledava. Ovo stvaralaštvo predstavlja traženje ličnog izraza unutar sebe, nagonski, istinski bez ikakvih ograničenja. Skovano duboko u podsvesti stvara motive svog okruženja i predstavljaju nam ih na svoj jedinstven način trudeći se da neguju crtež i boju, a ne samo puko prikazivanje stvarnosti.

Maja Stojanović

kustos slikar

Kliknite na sliku za prikaz u punoj veličini Ovaj katalog slika nije najbolje prilagodjen za korišćenje mobilnim telefonom.
2013-03 Novi Sad moj grad
2013-04 Pogled u nebo
2013-05 Dvorište u jesen
2013-06 Dvorište na selu
2013-07 Akril na platnu
2013-09 Čamac
2013-10 Polje lala
2013-11 Moje drvo
2013-12 Vrdnik kroz terasu
2013-13 Podmornica
2014-01 Pogled sa mosta
2014-02 Mačak Kvaka
Copyright © Poslovna Informatička Solucija