"Galerija i autizam - naša priča"

"Galerija i autizam - naša priča"

Collapse/Expand
  O izložbi

Art terapija - komunikacija kroz slikanje za decu i mlade sa autizmom nastala je 2012 godine kao likovna radionica, koja se sprovodi u okviru Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada. Tokom rada upoznajući decu i prepoznajući potencijal 2013 godine upustili smo se u izazov slikanja na platnima, a ovo je prikaz rezultata tog izazova. Radovi su urađeni na platnima dimenzija 80x60, akrilnom bojom i kombinovanom tehnikom. Izloženo je 95 radova od 25 autora

Štafelajnu produkciju koju imamo prilike da vidimo na ovoj izložbi predstavlja retrospektivu dela nastalih u okviru ovog programa koju karakteriše projekcija prijatnih doživljaja, sećanja i stvarnih preokupacija ove specifične populacije. Stvaranje figura na platnu, opredeljenje za izbor intimnih motiva vezano za puni i neposredan kontakt sa prirodom u kojima dominira svetlost i boja, kao i različiti pejzaži, portreti, dešavanja, mtrve prirode, skulpture…

Pojačan izraz vizuelne percepcije i jedinstvena perspektiva u odnosu na svet dominira ovim delima. Vizuelno prikupljanje informacija predstavljeni su u delima ovih autora na njihov jedinstven način.

Sam crtež dopušta preputanju svog unutrašnjeg nagona, karakterističnom opservacijom i analitičkim pristupom ispoljavaju svoju individualnost. U okviru ovog rada prožima se se linija različitog intenziteta, ritma i putanje postavljajući željenu kompoziciju slike.

Stil izvedbe slike varira od senzibiliteta pojedinca pa se tako može videti da se u okviru pezaža prožimaju slobodni raznorodni stilovi i potezi, uglavnom ekspresionističkog tipa koji se zasniva na tehnici kratkih poteza u različitim pravcima dok se kloristička rešenja razvijaju do pune fovističke egzaltacije. U drugim možemo spoznati kolorit toplo hladnih boja koje su malo prigušene, raznolikost reljefa koje autor stavlja jedan pored drugog i prikaz svetla koji je proizvoljan.

Retrospektiva radova dece i mladih sa autizmo ima za cilj predstavu intimističkog sveta koje ova populacija proživljava i sagledava. Ovo stvaralaštvo predstavlja traženje ličnog izraza unutar sebe, nagonski, istinski bez ikakvih ograničenja. Skovano duboko u podsvesti stvara motive svog okruženja i predstavljaju nam ih na svoj jedinstven način trudeći se da neguju crtež i boju, a ne samo puko prikazivanje stvarnosti.

Maja Stojanović

kustos slikar

Kliknite na sliku za prikaz u punoj veličini Ovaj katalog slika nije najbolje prilagodjen za korišćenje mobilnim telefonom.
Bulke
Po slici Boška Petrovića "Surduci" (1974)
Po skulpturi Jovana Soldatovića "Sedeći sa pajacem" (1953)
Po slici Dragutina Cigarčića "U plavoj gami" (1968)
Po skiupturi Nikole Jankovića "Portret balerine" (1957)
Po slici Lazara Vozarevića "Porodica" (1956)
Po slici Ljubice Sokić "Iz ateljea" (1964)
Po slici Stevana Maksimovića "Umetnik i model"
Po skulpturi Vladete Petrića "Zverokradica"(1965)
Po slici Stevana Maksimovića "Dečak sa pticom" (1958)
Po skulpturi Save Sandića "Bilo je to lice moje majke" (1969)
Po slici Boška Petrovića "Kreveti na sprat" (1973)
Copyright © Poslovna Informatička Solucija