title
Друштво за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада дуги низ година пружа подршку у превазилажењу препрека и лакшем укључивању у редовне вршњачке групе деци, младима и особама са аутизмом, као и њиховим породицама. Друштво је основано 1999. године, али је званично регистровано 29.01.2001. године. Друштво је ванстраначака, невладина организација, непрофитно је и стога наше циљеве и идеје спроводимо активностима које се финансирају путем пројеката и донација или волонтирањем.

Аутизам је данас све присутнији и у односу на протекле године бележи пораст. Реткост је данас срести некога ко у својој ужој или широј околини није упознао дете или особу из спектра аутизма или од пријатељаи и познаника чуо за постојање овог поремећаја. Друштво у својој евиденцији има 125-оро деце, младих и особа са аутизмом што није ни приближан број особа са аутизмом на територији наше општине.

За аутизам не постоји лек, аутизам није болест већ стање, односно спектар поремаћаја, па су стога наше активноисти усмерене и осмишљене са циљем да се деца што боље развијају и да резултате свог напретка могу са поносом да прикажу.

Активности су базиране на превенцији институционализације деце, инклузији у редовне вршњачке групе, односно у редовне вртиће, основне и средње школе, социјализацији, квалитетно организованом слободном времену, као и демаргинализација истих кроз указивање на минималност разлике између њих и тзв. неуротипичне популације. Велики проценат деце укључен је у систем образовања или у систем социјалне заштите кроз дневне боравке

Наше активности осмишљене су да на најбољи начин презентују способности деце, младих и особа са аутизмом, са посебним акцентом на квалитет, континуитет и одржвост. Пратећи нашу децу дошли смо до сазнања да су поред дефектолошких, психолошких и логопетских третмана као врло ефикасан вид терапије код наше деце, активности као што су вежбе релаксације и кинези терапије, терапијско јахање, пливање, терапија музиком и сликање. Радионице су организоване и осмишљене не као обавезујуће и оптерећење већ као квалитетно проведено слободно време.